Firmast

Joala Elekter OÜ pakub erinevaid elektriohutuse teenuseid alates 2005. aastast.

Meie põhiteenused on:

  • kõrge- ning madalpingeliste elektripaigaldiste audit
  • kõrge- ning madalpingelistes elektripaigaldistes elektrimõõtmised ning katsed
  • elektritöö ja elektriohutuse baas- ja täiendkoolitus
  • elektriprojektide ekspertiis

Joala Elekter OÜ on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud C-tüüpi sõltumatuse kriteeriumitele vastava I, II ja III liigi elektripaigaldiste tehnilise kontrolli teostajana registreerimisnumbriga I034.

Joala Elekter OÜ on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt hinnatud erialaselt pädev mõõtja registreerimisnumbriga E216.

Saadud akrediteerimise sertifikaatid kinnitavad, et meie tehnilise kontrolli osakond ja katselabor vastavad maailma standarditele ning meie töö tulemused on tehniliselt põhjendatud.


JoomShaper